Vi anbefaler at du enten smider den ud eller at du udelukkende vasker den sammen med andre tjæreklude.