Efter hver vask skal du skal den igennem med rent vand (gerne opvarmet)